Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu 2 (trang 102 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Buộc dây vào tay cầm của một xô nước nhỏ rồi giữ một đầu dây và quay xô theo mặt phẳng thẳng đứng. Vì sao lúc quay đủ nhanh, ở vị trí xô ngược, nước vẫn ko rơi ra khỏi xô?

Câu trả lời:

Nước ko rơi ra khỏi xô vì trọng lực P của nước thăng bằng với lực li tâm F.qt

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu 2 (trang 102 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Buộc dây vào tay cầm của một xô nước nhỏ rồi giữ một đầu dây và quay xô theo mặt phẳng thẳng đứng. Vì sao lúc quay đủ nhanh, ở vị trí xô ngược, nước vẫn ko rơi ra khỏi xô?

Câu trả lời:

Nước ko rơi ra khỏi xô vì trọng lực P của nước thăng bằng với lực li tâm F.qt

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận