Câu hỏi 12 trang 178 SGK Đại số 11

Nhận định cuối năm

Câu 12 trang 178 SGK Đại số 11

Viết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn.

Câu trả lời

+ Cấp số nhân (un) vô hạn với q bội số thỏa mãn | q |

+ Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn:

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 12 trang 178 SGK Đại số 11

Video về: Câu hỏi 12 trang 178 SGK Đại số 11

Wiki về Câu hỏi 12 trang 178 SGK Đại số 11

Câu hỏi 12 trang 178 SGK Đại số 11 -

Nhận định cuối năm

Câu 12 trang 178 SGK Đại số 11

Viết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn.

Câu trả lời

+ Cấp số nhân (un) vô hạn với q bội số thỏa mãn | q |

+ Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn:

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận