Câu hỏi 10 trang 178 SGK Đại số 11

Nhận định cuối năm

Câu 10 trang 178 SGK Đại số 11

Phát biểu khái niệm số mũ và công thức tính tổng của n số hạng trước tiên của cấp số nhân.

Câu trả lời

+ Khái niệm: Số mũ là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó từ số hạng thứ hai; mỗi số hạng là tích của các số hạng đứng ngay trước nó với một hằng số q.

Số q được gọi là bội của cấp số nhân.

(uN): un + 1 = uN.q.

Tổng của n số hạng trước tiên của CSN.


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 10 trang 178 SGK Đại số 11

Video về: Câu hỏi 10 trang 178 SGK Đại số 11

Wiki về Câu hỏi 10 trang 178 SGK Đại số 11

Câu hỏi 10 trang 178 SGK Đại số 11 -

Nhận định cuối năm

Câu 10 trang 178 SGK Đại số 11

Phát biểu khái niệm số mũ và công thức tính tổng của n số hạng trước tiên của cấp số nhân.

Câu trả lời

+ Khái niệm: Số mũ là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó từ số hạng thứ hai; mỗi số hạng là tích của các số hạng đứng ngay trước nó với một hằng số q.

Số q được gọi là bội của cấp số nhân.

(uN): un + 1 = uN.q.

Tổng của n số hạng trước tiên của CSN.


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Bài 7 trang 29 SGK Đại số 11

Viết một bình luận