Câu hỏi 1 trang 57 Toán 12 Giải tích Bài 2

Bài 2: Hàm số mũ

Câu 1 trang 57 SGK Toán 12 Bài 2:

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nhận xét về tập xác định của chúng: y = x2y = x(1/2)y = x(-Trước nhất).

Câu trả lời:

Đồ thị của hàm số y = x2: vạch kẻ màu đỏ.

Đồ thị của hàm số y = x(1/2): đường màu xanh lam.

Đồ thị của hàm số y = x(-Trước nhất) Đường màu tím.


Chúng ta có:

Tập xác định của hàm số y = x2 là R.

Tập xác định của hàm số y = x(1/2) là[0+∞)[0+∞)[0+∞)[0+∞)

Tập xác định của hàm số y = x(-Đầu tiên)là R {0}.

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 1 trang 57 Toán 12 Giải tích Bài 2

Video về: Câu hỏi 1 trang 57 Toán 12 Giải tích Bài 2

Wiki về Câu hỏi 1 trang 57 Toán 12 Giải tích Bài 2

Câu hỏi 1 trang 57 Toán 12 Giải tích Bài 2 -

Bài 2: Hàm số mũ

Câu 1 trang 57 SGK Toán 12 Bài 2:

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nhận xét về tập xác định của chúng: y = x2y = x(1/2)y = x(-Trước nhất).

Câu trả lời:

Đồ thị của hàm số y = x2: vạch kẻ màu đỏ.

Đồ thị của hàm số y = x(1/2): đường màu xanh lam.

Đồ thị của hàm số y = x(-Trước nhất) Đường màu tím.


Chúng ta có:

Tập xác định của hàm số y = x2 là R.

Tập xác định của hàm số y = x(1/2) là[0+∞)[0+∞)[0+∞)[0+∞)

Tập xác định của hàm số y = x(-Đầu tiên)là R {0}.

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận