Câu hỏi 1 trang 44 Toán 11 Đại số Bài 1

Bài 1: Quy tắc đếm

Câu 1 trang 44 SGK Toán 11 Đại số Tập 1

Trong ví dụ 1, ký hiệu A là các quả cầu trắng, và B là các quả cầu đen. Nêu mối quan hệ giữa số cách chọn khối cầu và số phần tử của hai A và B.

Câu trả lời

Số cách chọn bi = Tổng các phần tử của 2 A, B

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 1 trang 44 Toán 11 Đại số Bài 1

Video về: Câu hỏi 1 trang 44 Toán 11 Đại số Bài 1

Wiki về Câu hỏi 1 trang 44 Toán 11 Đại số Bài 1

Câu hỏi 1 trang 44 Toán 11 Đại số Bài 1 -

Bài 1: Quy tắc đếm

Câu 1 trang 44 SGK Toán 11 Đại số Tập 1

Trong ví dụ 1, ký hiệu A là các quả cầu trắng, và B là các quả cầu đen. Nêu mối quan hệ giữa số cách chọn khối cầu và số phần tử của hai A và B.

Câu trả lời

Số cách chọn bi = Tổng các phần tử của 2 A, B

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận