Câu hỏi 1 trang 178 SGK Đại số 11

Giám định cuối năm

Câu 1 trang 178 SGK Đại số 11

Đưa ra khái niệm của hàm số lượng giác. Chỉ định tập khái niệm và tập trị giá của mỗi hàm.

Câu trả lời

một. Khái niệm 1: (Hàm số sin): Quy tắc tương ứng mỗi số thực x với số thực sinx.

sin: R -> RẺ

x -> y = sinx.

Hàm số y = sinx có tập xác định là R, tập trị giá của khoảng [-1;1].


b. Khái niệm 2: (Hàm cosin): Quy tắc tương ứng mỗi số thực x với số thực cosx.

cos: R -> RẺ

x -> y = cosx.

Hàm số y = cosx có tập xác định là R, tập trị giá của khoảng [-1;1]

c. Khái niệm 3: (Hàm số tiếp tuyến): Hàm số tiếp tuyến là một hàm số được xác định bởi công thức

tan: D -> RẺ

x -> y = tanx.

Hàm số y = tanx có tập xác định

Tập trị giá của hàm số y = tanx là R.

d. Khái niệm 4: (Hàm Cotang): là một hàm được xác định bởi công thức


cũi: D -> RẺ

x -> y = cotx.

Hàm số y = cotx có tập xác định D = {x ∈ R x ≠ kπ, k ∈ Z}. Tập trị giá của hàm y = coty là tập R.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 1 trang 178 SGK Đại số 11

Video về: Câu hỏi 1 trang 178 SGK Đại số 11

Wiki về Câu hỏi 1 trang 178 SGK Đại số 11

Câu hỏi 1 trang 178 SGK Đại số 11 -

Giám định cuối năm

Câu 1 trang 178 SGK Đại số 11

Đưa ra khái niệm của hàm số lượng giác. Chỉ định tập khái niệm và tập trị giá của mỗi hàm.

Câu trả lời

một. Khái niệm 1: (Hàm số sin): Quy tắc tương ứng mỗi số thực x với số thực sinx.

sin: R -> RẺ

x -> y = sinx.

Hàm số y = sinx có tập xác định là R, tập trị giá của khoảng [-1;1].


b. Khái niệm 2: (Hàm cosin): Quy tắc tương ứng mỗi số thực x với số thực cosx.

cos: R -> RẺ

x -> y = cosx.

Hàm số y = cosx có tập xác định là R, tập trị giá của khoảng [-1;1]

c. Khái niệm 3: (Hàm số tiếp tuyến): Hàm số tiếp tuyến là một hàm số được xác định bởi công thức

tan: D -> RẺ

x -> y = tanx.

Hàm số y = tanx có tập xác định

Tập trị giá của hàm số y = tanx là R.

d. Khái niệm 4: (Hàm Cotang): là một hàm được xác định bởi công thức


cũi: D -> RẺ

x -> y = cotx.

Hàm số y = cotx có tập xác định D = {x ∈ R x ≠ kπ, k ∈ Z}. Tập trị giá của hàm y = coty là tập R.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận