Câu hỏi 1 trang 170 Toán 11 Đại số Bài 4

Bài 4: Vi phân

Câu 1 trang 170 SGK Toán 11 Đại số 4

Cho hàm số f (x) = x, xo = 4 và Δx = 0,01. Tính f ‘(xo) x

Câu trả lời

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 4. Phân biệt

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 1 trang 170 Toán 11 Đại số Bài 4

Video về: Câu hỏi 1 trang 170 Toán 11 Đại số Bài 4

Wiki về Câu hỏi 1 trang 170 Toán 11 Đại số Bài 4

Câu hỏi 1 trang 170 Toán 11 Đại số Bài 4 -

Bài 4: Vi phân

Câu 1 trang 170 SGK Toán 11 Đại số 4

Cho hàm số f (x) = x, xo = 4 và Δx = 0,01. Tính f '(xo) x

Câu trả lời

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 4. Phân biệt

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận