Câu hỏi 1 trang 135 Toán 11 Đại số Bài 3

Bài 3: Hàm liên tục

Câu 1 trang 135 SGK Toán 11 Đại số 3


a) Tính trị giá của từng hàm số tại x = 1 và so sánh với giới hạn (nếu có) của hàm số đó lúc x → 1;

b) Nhận xét đồ thị của từng hàm số tại điểm có hoành độ x = 1.

Câu trả lời

Hướng dẫn


a) Thay x = 1 vào hai hàm và tính trị giá tương ứng.

b) Quan sát đồ thị và đưa ra nhận xét.

Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 135 SGK Toán 11 Đại số 3 |  Giải bài tập Toán 11

g (1) = -12 + 1 = -1 + 1 = 0

b) Đồ thị của hàm số f (x) liên tục tại x = 1

Đồ thị của hàm số g (x) ko liên tục tại x = 1

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 1 trang 135 Toán 11 Đại số Bài 3

Video về: Câu hỏi 1 trang 135 Toán 11 Đại số Bài 3

Wiki về Câu hỏi 1 trang 135 Toán 11 Đại số Bài 3

Câu hỏi 1 trang 135 Toán 11 Đại số Bài 3 -

Bài 3: Hàm liên tục

Câu 1 trang 135 SGK Toán 11 Đại số 3


a) Tính trị giá của từng hàm số tại x = 1 và so sánh với giới hạn (nếu có) của hàm số đó lúc x → 1;

b) Nhận xét đồ thị của từng hàm số tại điểm có hoành độ x = 1.

Câu trả lời

Hướng dẫn


a) Thay x = 1 vào hai hàm và tính trị giá tương ứng.

b) Quan sát đồ thị và đưa ra nhận xét.

Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 135 SGK Toán 11 Đại số 3 |  Giải bài tập Toán 11

g (1) = -12 + 1 = -1 + 1 = 0

b) Đồ thị của hàm số f (x) liên tục tại x = 1

Đồ thị của hàm số g (x) ko liên tục tại x = 1

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận