Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Câu 1 trang 123 SGK Toán 11 Đại số 2

Xem xét tính năng

1. Cho biến x có các trị giá khác 1 tạo thành một dãy số (xN), xN → 1 như bảng sau:


Lúc đó, các trị giá tương ứng của hàm

f (x.)Trước nhất), f (x2),…, F (xN),…


cũng tạo thành một chuỗi số, nhưng chúng tôi ký hiệu là (f (xN)).

a) Chứng minh rằng Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 123 SGK Toán 11 Đại số 2 |  Giải bài tập Toán 11

b) Tìm giới hạn của dãy số (f (xN)).

2. Chứng minh rằng với bất kỳ dãy số (xN), xN 1 và xn → 1, chúng ta luôn có f (xN) → 2.

(Với tính chất nêu ở câu 2, ta nói hàm có giới hạn là 2 lúc x tiến tới 1).

Câu trả lời

Hướng dẫn

1. a) Tính và đơn giản hóa f (x.)N) suy ra câu trả lời, thông báo Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 123 SGK Toán 11 Đại số 2 |  Giải bài tập Toán 11

b) Xem xét giới hạn Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 123 SGK Toán 11 Đại số 2 |  Giải bài tập Toán 11 và suy ra câu trả lời.

2. Tính chi (x.)N) dựa trên công thức thu được ở phần 1a.

Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 123 SGK Toán 11 Đại số 2 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2

Video về: Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2

Wiki về Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2

Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2 -

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Câu 1 trang 123 SGK Toán 11 Đại số 2

Xem xét tính năng

1. Cho biến x có các trị giá khác 1 tạo thành một dãy số (xN), xN → 1 như bảng sau:


Lúc đó, các trị giá tương ứng của hàm

f (x.)Trước nhất), f (x2),…, F (xN),…


cũng tạo thành một chuỗi số, nhưng chúng tôi ký hiệu là (f (xN)).

a) Chứng minh rằng Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 123 SGK Toán 11 Đại số 2 |  Giải bài tập Toán 11

b) Tìm giới hạn của dãy số (f (xN)).

2. Chứng minh rằng với bất kỳ dãy số (xN), xN 1 và xn → 1, chúng ta luôn có f (xN) → 2.

(Với tính chất nêu ở câu 2, ta nói hàm có giới hạn là 2 lúc x tiến tới 1).

Câu trả lời

Hướng dẫn

1. a) Tính và đơn giản hóa f (x.)N) suy ra câu trả lời, thông báo Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 123 SGK Toán 11 Đại số 2 |  Giải bài tập Toán 11

b) Xem xét giới hạn Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 123 SGK Toán 11 Đại số 2 |  Giải bài tập Toán 11 và suy ra câu trả lời.

2. Tính chi (x.)N) dựa trên công thức thu được ở phần 1a.

Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 123 SGK Toán 11 Đại số 2 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận