Câu hỏi 1 trang 112 Toán 11 Đại số Bài 1

Bài 1: Giới hạn của dãy số

Câu 1 trang 112 SGK Toán 11 Đại số Tập 1

Cho dãy số (uN) với

Hiệu suất (uN) như một phần mở rộng:


Hiệu suất (uN) trên dòng số (h.46):

Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 112 SGK Toán 11 Đại số tập 1 |  Giải bài tập Toán 11

a) Nhận xét xem khoảng cách từ uN thành 0 thay đổi lúc n trở thành rất lớn.


b) Diễn ra từ chữ uN của dãy, khoảng cách từ uN tới 0 nhỏ hơn 0,01? 0,001?

Câu trả lời

Hướng dẫn

một. Quan sát và nhận xét.

b. Cho Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 112 SGK Toán 11 Đại số tập 1 |  Giải bài tập Toán 11 tìm điều kiện của n.

một. Khoảng cách từ bạnN tới 0 trở thành rất nhỏ (gần 0) lúc n trở thành rất lớn

b. Diễn ra từ thuật ngữ u100 của một dãy số, khoảng cách từ un tới 0 nhỏ hơn 0,01.

Diễn ra từ thuật ngữ u1000 của một dãy số, khoảng cách từ un tới 0 nhỏ hơn 0,01.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 1 trang 112 Toán 11 Đại số Bài 1

Video về: Câu hỏi 1 trang 112 Toán 11 Đại số Bài 1

Wiki về Câu hỏi 1 trang 112 Toán 11 Đại số Bài 1

Câu hỏi 1 trang 112 Toán 11 Đại số Bài 1 -

Bài 1: Giới hạn của dãy số

Câu 1 trang 112 SGK Toán 11 Đại số Tập 1

Cho dãy số (uN) với

Hiệu suất (uN) như một phần mở rộng:


Hiệu suất (uN) trên dòng số (h.46):

Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 112 SGK Toán 11 Đại số tập 1 |  Giải bài tập Toán 11

a) Nhận xét xem khoảng cách từ uN thành 0 thay đổi lúc n trở thành rất lớn.


b) Diễn ra từ chữ uN của dãy, khoảng cách từ uN tới 0 nhỏ hơn 0,01? 0,001?

Câu trả lời

Hướng dẫn

một. Quan sát và nhận xét.

b. Cho Giải vở bài tập Toán 11: Câu 1 trang 112 SGK Toán 11 Đại số tập 1 |  Giải bài tập Toán 11 tìm điều kiện của n.

một. Khoảng cách từ bạnN tới 0 trở thành rất nhỏ (gần 0) lúc n trở thành rất lớn

b. Diễn ra từ thuật ngữ u100 của một dãy số, khoảng cách từ un tới 0 nhỏ hơn 0,01.

Diễn ra từ thuật ngữ u1000 của một dãy số, khoảng cách từ un tới 0 nhỏ hơn 0,01.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận