Câu hỏi 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu 1 (trang 102 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Trọng lực và trọng lượng là gì? Lúc nào thì tăng, giảm, giảm cân?

Câu trả lời:

Lực lôi cuốn của một vật là kết quả của lực lôi cuốn nhưng Trái đất tác dụng lên vật đó và lực quán tính ly tâm xuất hiện do Trái đất xoay quanh trục của nó:

Trọng lượng là độ lớn của trọng lực.

Lúc một vật chịu thêm một lực quán tính Fqt= -ma do chuyển động của hệ gây ra. Vật thể sẽ chịu tác dụng của một lực thuần P ‘→:+ Trọng lượng P ‘sẽ tăng nếu lực quán tính Fqt cùng hướng với P thì:

P ‘= m. (G + a).

+ Trọng lượng P ‘sẽ giảm nếu lực quán tính Fqt trái lại với P, thì:

P ‘= m. (G – a)

+ Nếu vật ở trong hệ chuyển động với a = g trọng lượng P ‘= 0 thì xảy ra hiện tượng giảm trọng lượng.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Câu hỏi 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Câu hỏi 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Câu hỏi 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu 1 (trang 102 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Trọng lực và trọng lượng là gì? Lúc nào thì tăng, giảm, giảm cân?

Câu trả lời:

Lực lôi cuốn của một vật là kết quả của lực lôi cuốn nhưng Trái đất tác dụng lên vật đó và lực quán tính ly tâm xuất hiện do Trái đất xoay quanh trục của nó:

Trọng lượng là độ lớn của trọng lực.

Lúc một vật chịu thêm một lực quán tính Fqt= -ma do chuyển động của hệ gây ra. Vật thể sẽ chịu tác dụng của một lực thuần P '→:+ Trọng lượng P 'sẽ tăng nếu lực quán tính Fqt cùng hướng với P thì:

P '= m. (G + a).

+ Trọng lượng P 'sẽ giảm nếu lực quán tính Fqt trái lại với P, thì:

P '= m. (G - a)

+ Nếu vật ở trong hệ chuyển động với a = g trọng lượng P '= 0 thì xảy ra hiện tượng giảm trọng lượng.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận