Câu hỏi 1 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 86

Bài 6: Bất phương trình mũ và logarit

Giải câu 1 SGK Toán 12 trang 86:

Lập bảng tương tự cho các bất phương trình ax b, ax

Câu trả lời:

mộtx b

Kinh nghiệm tập thể

a> 1

0


b 0

RẺ

RẺ

b> 0

[logab ; +∞)

(-∞,logab]

mộtx

Kinh nghiệm tập thể

a> 1

0

b 0

Ko có giải pháp

Ko có giải pháp

b> 0

(-∞, nhật kýmộtb)

(nhật kýmộtb; + ∞)

mộtx b

Kinh nghiệm tập thể

a> 1

0

b 0

Ko có giải pháp

Ko có giải pháp

b> 0

(-∞, nhật kýmộtb]

[log .][nhậtký[logmộtb; + ∞)

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 1 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 86

Video về: Câu hỏi 1 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 86

Wiki về Câu hỏi 1 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 86

Câu hỏi 1 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 86 -

Bài 6: Bất phương trình mũ và logarit

Giải câu 1 SGK Toán 12 trang 86:

Lập bảng tương tự cho các bất phương trình ax b, ax

Câu trả lời:

mộtx b

Kinh nghiệm tập thể

a> 1

0


b 0

RẺ

RẺ

b> 0

[logab ; +∞)

(-∞,logab]

mộtx

Kinh nghiệm tập thể

a> 1

0

b 0

Ko có giải pháp

Ko có giải pháp

b> 0

(-∞, nhật kýmộtb)

(nhật kýmộtb; + ∞)

mộtx b

Kinh nghiệm tập thể

a> 1

0

b 0

Ko có giải pháp

Ko có giải pháp

b> 0

(-∞, nhật kýmộtb]

[log .][nhậtký[logmộtb; + ∞)

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận