Câu C3 trang 90 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Câu C3 trang 90 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Giảng giải vì sao các kim loại không giống nhau có điện trở suất không giống nhau?

Câu trả lời

Các kim loại không giống nhau sẽ có điện trở suất không giống nhau vì:

+ Từ thuyết êlectron của kim loại ta thấy độ dẫn điện của kim loại sẽ tỉ lệ thuận với mật độ êlectron tự do trong kim loại đó.

+ Các kim loại không giống nhau có mật độ electron không giống nhau, mật độ này ko đổi đối với mỗi kim loại

Điện trở suất là đại lượng có trị giá nghịch của độ dẫn điện.


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu C3 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Câu C3 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Câu C3 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Câu C3 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Câu C3 trang 90 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Giảng giải vì sao các kim loại không giống nhau có điện trở suất không giống nhau?

Câu trả lời

Các kim loại không giống nhau sẽ có điện trở suất không giống nhau vì:

+ Từ thuyết êlectron của kim loại ta thấy độ dẫn điện của kim loại sẽ tỉ lệ thuận với mật độ êlectron tự do trong kim loại đó.

+ Các kim loại không giống nhau có mật độ electron không giống nhau, mật độ này ko đổi đối với mỗi kim loại

Điện trở suất là đại lượng có trị giá nghịch của độ dẫn điện.


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận