Câu C3 trang 100 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu C3 (trang 100 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Trọng lực P có hướng vào tâm trái đất ko?

Câu trả lời:

Tại một điểm A nằm ngoài xích đạo, có vĩ độ, vật chịu tác dụng của lực lôi cuốn F.hd và lực ly tâm Fq vì trái đất quay trên trục của nó.

Khối lượng của vật là:Vì vectơ Fhd ko cùng phương vectơ Fq vì vậy vectơ trọng lực P ko hướng vào tâm Trái đất, tuy nhiên vì vectơ Fq là khá nhỏ, vì vậy độ lệch này là rất nhỏ.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu C3 trang 100 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Câu C3 trang 100 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Câu C3 trang 100 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Câu C3 trang 100 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu C3 (trang 100 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Trọng lực P có hướng vào tâm trái đất ko?

Câu trả lời:

Tại một điểm A nằm ngoài xích đạo, có vĩ độ, vật chịu tác dụng của lực lôi cuốn F.hd và lực ly tâm Fq vì trái đất quay trên trục của nó.

Khối lượng của vật là:Vì vectơ Fhd ko cùng phương vectơ Fq vì vậy vectơ trọng lực P ko hướng vào tâm Trái đất, tuy nhiên vì vectơ Fq là khá nhỏ, vì vậy độ lệch này là rất nhỏ.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận