Câu C2 trang 89 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Câu hỏi C2 trang 89 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Cần dùng vật liệu gì để làm dây dẫn có điện trở hầu như ko thay đổi theo nhiệt độ?

Câu trả lời

Ta có điện trở suất kim loại phụ thuộc nhiệt độ gần đúng theo hàm hàng đầu sau:.[1 + α(t-t)]

Trong đó: ρ0 là điện trở suất tại t (oC), α là hệ số nhiệt điện trở (K-Trước nhất);

Do đó, để chế tạo một vật dẫn có điện trở hầu như ko thay đổi theo nhiệt độ, ta cần dùng những kim loại có hệ số nhiệt điện trở α có trị giá nhỏ.

Ví dụ: Người ta thường dùng kim loại Constantan vì hệ số nhiệt điện trở của Constantan rất thấp: α = 0,01.10-3.m


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu C2 trang 89 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Câu C2 trang 89 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Câu C2 trang 89 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Câu C2 trang 89 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Câu hỏi C2 trang 89 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Cần dùng vật liệu gì để làm dây dẫn có điện trở hầu như ko thay đổi theo nhiệt độ?

Câu trả lời

Ta có điện trở suất kim loại phụ thuộc nhiệt độ gần đúng theo hàm hàng đầu sau:.[1 + α(t-t)]

Trong đó: ρ0 là điện trở suất tại t (oC), α là hệ số nhiệt điện trở (K-Trước nhất);

Do đó, để chế tạo một vật dẫn có điện trở hầu như ko thay đổi theo nhiệt độ, ta cần dùng những kim loại có hệ số nhiệt điện trở α có trị giá nhỏ.

Ví dụ: Người ta thường dùng kim loại Constantan vì hệ số nhiệt điện trở của Constantan rất thấp: α = 0,01.10-3.m


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận