Câu C1 trang 99 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu C1 (trang 99 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Trong thí nghiệm hình 22.3, vectơ Fht có phải do một vật cụ thể tác dụng lên A theo phương AO ko?

Câu trả lời:

F. vectơht ko do một vật cụ thể nào đó tác dụng lên A theo phương AO.

Trong trường hợp này, đó là hợp lực của vectơ trọng lực P và lực căng dây Q do nhiều vật cùng gây ra.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu C1 trang 99 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Câu C1 trang 99 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Câu C1 trang 99 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Câu C1 trang 99 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu C1 (trang 99 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Trong thí nghiệm hình 22.3, vectơ Fht có phải do một vật cụ thể tác dụng lên A theo phương AO ko?

Câu trả lời:

F. vectơht ko do một vật cụ thể nào đó tác dụng lên A theo phương AO.

Trong trường hợp này, đó là hợp lực của vectơ trọng lực P và lực căng dây Q do nhiều vật cùng gây ra.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận