Câu C1 trang 92 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 18: Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn

Câu hỏi C1 trang 92 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Nhận xét về sự thay đổi điện trở của cột thủy ngân ở vùng phụ cận nhiệt độ 4 K

Câu trả lời

Điện trở của cột thủy ngân ở vùng phụ cận nhiệt độ 4K sẽ giảm đột ngột về ko.

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu C1 trang 92 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Câu C1 trang 92 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Câu C1 trang 92 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Câu C1 trang 92 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 18: Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn

Câu hỏi C1 trang 92 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Nhận xét về sự thay đổi điện trở của cột thủy ngân ở vùng phụ cận nhiệt độ 4 K

Câu trả lời

Điện trở của cột thủy ngân ở vùng phụ cận nhiệt độ 4K sẽ giảm đột ngột về ko.

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận