Câu C1 trang 88 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Câu hỏi C1 trang 88 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Làm thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của dây tóc đèn điện 6,2 V – 0,5A vào hiệu điện thế đặt vào đèn điện, ta có kết quả ghi vào bảng 17.2 SGK và đặc tuyến vôn-ampe trên hình 17.1 SGK. Tôi có thể rút ra kết luận gì từ đó?

Câu trả lời


Sự phụ thuộc của điện trở của dây tóc đèn vào hiệu điện thế được trình diễn trên đồ thị hình 17.1.

Ta tính điện trở của đèn điện: R = U / I rồi điền vào bảng. Từ bảng này, chúng tôi rút ra các nhận xét sau:

U (V) 0,6 1,0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.2
Tôi (A) 0,12 0,15 0,19 0,23 0,26 0,29 0,31 0,5
R (Ω) 5 6,67 10,53 13.04 15,38 17,24 19,35 12.4

– Điện trở của vật dẫn thay đổi theo hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn và ko tuân theo định luật Ôm.

– Trong vòng U ≤ 6 V, điện trở R tăng theo nhiệt độ.

– Lúc U> 6,0 V ta thấy điện trở R mở màn giảm.

Sự kết luận:

– U và I không giống nhau ko theo tỉ lệ.

– Đường cong vôn-ampe của điện trở đèn pha ko phải là đường thẳng.

Điện trở của dây tóc đèn điện thay đổi theo nhiệt độ.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu C1 trang 88 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Câu C1 trang 88 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Câu C1 trang 88 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Câu C1 trang 88 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Câu hỏi C1 trang 88 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Làm thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của dây tóc đèn điện 6,2 V - 0,5A vào hiệu điện thế đặt vào đèn điện, ta có kết quả ghi vào bảng 17.2 SGK và đặc tuyến vôn-ampe trên hình 17.1 SGK. Tôi có thể rút ra kết luận gì từ đó?

Câu trả lời


Sự phụ thuộc của điện trở của dây tóc đèn vào hiệu điện thế được trình diễn trên đồ thị hình 17.1.

Ta tính điện trở của đèn điện: R = U / I rồi điền vào bảng. Từ bảng này, chúng tôi rút ra các nhận xét sau:

U (V) 0,6 1,0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.2
Tôi (A) 0,12 0,15 0,19 0,23 0,26 0,29 0,31 0,5
R (Ω) 5 6,67 10,53 13.04 15,38 17,24 19,35 12.4

- Điện trở của vật dẫn thay đổi theo hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn và ko tuân theo định luật Ôm.

- Trong vòng U ≤ 6 V, điện trở R tăng theo nhiệt độ.

- Lúc U> 6,0 V ta thấy điện trở R mở màn giảm.

Sự kết luận:

- U và I không giống nhau ko theo tỉ lệ.

- Đường cong vôn-ampe của điện trở đèn pha ko phải là đường thẳng.

Điện trở của dây tóc đèn điện thay đổi theo nhiệt độ.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận