Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12

Xem lại chương II

Câu 8 trang 90 SGK Giải Tích 12:

Giải các bất phương trình:

Câu trả lời:

Phương pháp khắc phục:

– Đưa bất phương trình mũ về dạng cơ bản:– Giải các bất phương trình logarit cơ bản:

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (-∞; -1)

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

d) Điều kiện: x> 0

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy phương trình có tập nghiệm là Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12

Video về: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12

Wiki về Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12

Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương II

Câu 8 trang 90 SGK Giải Tích 12:

Giải các bất phương trình:

Câu trả lời:

Phương pháp khắc phục:

- Đưa bất phương trình mũ về dạng cơ bản:- Giải các bất phương trình logarit cơ bản:

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (-∞; -1)

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

d) Điều kiện: x> 0

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy phương trình có tập nghiệm là Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận