Câu 7 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 20: Ma sát

Câu 7 (trang 93 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Vì sao để đầu máy kéo được nhiều toa thì đầu máy phải có khối lượng lớn?

Câu trả lời:

Lúc đoàn tàu khởi đầu chuyển động, lực phát động là lực ma sát nghỉ do các bánh xe của đầu máy tác dụng lên đường ray. Để đầu máy kéo được nhiều toa thì lực ma sát này phải rất lớn. Nhưng lực ma sát tỉ lệ thuận với lực ép lên đường tàu nên đầu máy phải có khối lượng rất lớn.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu 7 trang 93 sgk Vật lý 10 tăng lên

Video về: Câu 7 trang 93 sgk Vật lý 10 tăng lên

Wiki về Câu 7 trang 93 sgk Vật lý 10 tăng lên

Câu 7 trang 93 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 20: Ma sát

Câu 7 (trang 93 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Vì sao để đầu máy kéo được nhiều toa thì đầu máy phải có khối lượng lớn?

Câu trả lời:

Lúc đoàn tàu khởi đầu chuyển động, lực phát động là lực ma sát nghỉ do các bánh xe của đầu máy tác dụng lên đường ray. Để đầu máy kéo được nhiều toa thì lực ma sát này phải rất lớn. Nhưng lực ma sát tỉ lệ thuận với lực ép lên đường tàu nên đầu máy phải có khối lượng rất lớn.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận