Câu 7 trang 127 SGK Giải tích 12

Xem lại chương 3

Câu 7 trang 127 SGK Giải tích 12:

Xét hình phẳng D giới hạn bởi y = 2√ (1-x2 ) và y = 2 (1-x)

a) Tính diện tích của hình

b) Quay hình D quanh trục Ox. Tính thể tích của khối hộp tròn tạo thành.

Câu trả lời:

a) Giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:


Vậy diện tích của hình D là:


Thay đổi biến:

Giải Toán 12: Câu 7 trang 127 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b)

+ Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi Giải Toán 12: Câu 7 trang 127 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12 xoay quanh trục x để tạo thành:

Giải Toán 12: Câu 7 trang 127 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi Giải Toán 12: Câu 7 trang 127 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12 xoay quanh trục x để tạo thành:

Giải Toán 12: Câu 7 trang 127 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Thể tích của khối tròn xoay do quay mặt phẳng D quanh trục Ox là:

Giải Toán 12: Câu 7 trang 127 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu 7 trang 127 SGK Giải tích 12

Video về: Câu 7 trang 127 SGK Giải tích 12

Wiki về Câu 7 trang 127 SGK Giải tích 12

Câu 7 trang 127 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương 3

Câu 7 trang 127 SGK Giải tích 12:

Xét hình phẳng D giới hạn bởi y = 2√ (1-x2 ) và y = 2 (1-x)

a) Tính diện tích của hình

b) Quay hình D quanh trục Ox. Tính thể tích của khối hộp tròn tạo thành.

Câu trả lời:

a) Giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:


Vậy diện tích của hình D là:


Thay đổi biến:

Giải Toán 12: Câu 7 trang 127 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b)

+ Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi Giải Toán 12: Câu 7 trang 127 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12 xoay quanh trục x để tạo thành:

Giải Toán 12: Câu 7 trang 127 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi Giải Toán 12: Câu 7 trang 127 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12 xoay quanh trục x để tạo thành:

Giải Toán 12: Câu 7 trang 127 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Thể tích của khối tròn xoay do quay mặt phẳng D quanh trục Ox là:

Giải Toán 12: Câu 7 trang 127 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận