Câu 5 trang 90 SGK Giải tích 12

Xem lại chương II

Câu 5 trang 90 SGK Giải tích 12:

Biết 4x + 4-x = 23. Hãy tính 2x + 2-x

Câu trả lời:

(2x + 2-x) 2

= 22x + 2,2x.2-x + 2-2x

= 4x + 2 + 4-x

= 25


Cái nào 2x + 2-x > 0

2x + 2-x = 5

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu 5 trang 90 SGK Giải tích 12

Video về: Câu 5 trang 90 SGK Giải tích 12

Wiki về Câu 5 trang 90 SGK Giải tích 12

Câu 5 trang 90 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương II

Câu 5 trang 90 SGK Giải tích 12:

Biết 4x + 4-x = 23. Hãy tính 2x + 2-x

Câu trả lời:

(2x + 2-x) 2

= 22x + 2,2x.2-x + 2-2x

= 4x + 2 + 4-x

= 25


Cái nào 2x + 2-x > 0

2x + 2-x = 5

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận