Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12

Xem lại chương II

Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12:

Tìm tập xác định của hàm:

Câu trả lời:

Phương pháp khắc phục:

Chú ý:


xác định nếu và chỉ lúc B ≠ 0.


√A được xác định nếu và chỉ lúc A≥0

logax được xác định nếu và chỉ lúc x> 0

Giải Toán 12: Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 được xác định nếu và chỉ lúc A> 0.

Giải Toán 12: Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 4 trang 90 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12

Video về: Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12

Wiki về Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12

Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương II

Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12:

Tìm tập xác định của hàm:

Câu trả lời:

Phương pháp khắc phục:

Chú ý:


xác định nếu và chỉ lúc B ≠ 0.


√A được xác định nếu và chỉ lúc A≥0

logax được xác định nếu và chỉ lúc x> 0

Giải Toán 12: Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 được xác định nếu và chỉ lúc A> 0.

Giải Toán 12: Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 4 trang 90 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận