Câu 4 trang 278 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 56: Thực hành: Xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì

Câu 4 trang 278 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Đưa ra phương án thí nghiệm dùng hệ thấu kính phân kì – thấu kính tụ hội để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì. Ngoài thí nghiệm này, em còn biết những cách nào khác để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì?

Câu trả lời

Đặt vật AB trước một hệ thấu kính tụ hội – tụ hội như hình vẽ bên, chọn khoảng cách a giữa hai thấu kính a> f2 (đã biết)

Dịch màn ảnh sau thấu kính tụ hội để có ảnh rất rõ trên màn, đo được khoảng cách d ′2 = O2GỠ BỎ2

Tính d2 theo công thức:Trước nhất và d ′Trước nhất Tính tiêu cự của thấu kính phân kì:

Giải câu 4 trang 278 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Làm thí nghiệm nhiều lần với trị giá a> f2 xác định trị giá trung bình của fTrước nhất.

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 56. Thực hành: Xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu 4 trang 278 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Câu 4 trang 278 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Câu 4 trang 278 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Câu 4 trang 278 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 56: Thực hành: Xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì

Câu 4 trang 278 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Đưa ra phương án thí nghiệm dùng hệ thấu kính phân kì - thấu kính tụ hội để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì. Ngoài thí nghiệm này, em còn biết những cách nào khác để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì?

Câu trả lời

Đặt vật AB trước một hệ thấu kính tụ hội - tụ hội như hình vẽ bên, chọn khoảng cách a giữa hai thấu kính a> f2 (đã biết)

Dịch màn ảnh sau thấu kính tụ hội để có ảnh rất rõ trên màn, đo được khoảng cách d ′2 = O2GỠ BỎ2

Tính d2 theo công thức:Trước nhất và d ′Trước nhất Tính tiêu cự của thấu kính phân kì:

Giải câu 4 trang 278 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Làm thí nghiệm nhiều lần với trị giá a> f2 xác định trị giá trung bình của fTrước nhất.

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 56. Thực hành: Xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận