Câu 4 trang 126 SGK Giải tích 12

Xem lại chương 3

Câu 4 trang 126 SGK Giải tích 12:

Tính toán:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Phương pháp nguyên thủy từng phần:

Nếu hai hàm số u = u (x) và v = v (x) có đạo hàm liên tục trên K thì:


∫u (x) .v ‘(x) dx = u (x) .v (x) – ∫v (x) .u’ (x) dx

Hay nói ngắn gọn: ∫udv = uv – ∫vdv.

Một số nguyên thủy:


Giải Toán 12: Câu 4 trang 126 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 4 trang 126 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 4 trang 126 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 4 trang 126 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu 4 trang 126 SGK Giải tích 12

Video về: Câu 4 trang 126 SGK Giải tích 12

Wiki về Câu 4 trang 126 SGK Giải tích 12

Câu 4 trang 126 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương 3

Câu 4 trang 126 SGK Giải tích 12:

Tính toán:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Phương pháp nguyên thủy từng phần:

Nếu hai hàm số u = u (x) và v = v (x) có đạo hàm liên tục trên K thì:


∫u (x) .v '(x) dx = u (x) .v (x) - ∫v (x) .u' (x) dx

Hay nói ngắn gọn: ∫udv = uv - ∫vdv.

Một số nguyên thủy:


Giải Toán 12: Câu 4 trang 126 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 4 trang 126 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 4 trang 126 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 4 trang 126 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận