Câu 3 trang 90 SGK Giải tích 12

Xem lại chương II

Câu 3 trang 90 SGK Giải tích 12:

Nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số lôgarit.

Câu trả lời:

a) Hàm số mũ: y = ax

– Tập xác định: D = R.

– Hướng chuyển đổi:

+ y = ax.lna


a> 1 ⇒ y ‘> 0 ⇒ Hàm số đồng biến trên R.

0

+ Khoảng cách:

⇒ y = 0 (trục Ox) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

– Biểu đồ:

+ Đồ thị đi qua (0; 1) và (1; a).

Đồ thị nằm trên trục hoành.

b) Hàm số lôgarit: y = logmộtx

– Tập xác định: D = (0; + ∞).

– Hướng chuyển đổi:


a> 1 ⇒ y ‘> 0 ⇒ Hàm số đồng biến trên D.

0

+ Khoảng cách: Giải Toán 12: Câu 3 trang 90 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

⇒ x = 0 (trục Oy) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

– Biểu đồ:

+ Đồ thị của hàm số đi qua (1; 0) và (a; 1).

Đồ thị nằm bên phải trục tung.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu 3 trang 90 SGK Giải tích 12

Video về: Câu 3 trang 90 SGK Giải tích 12

Wiki về Câu 3 trang 90 SGK Giải tích 12

Câu 3 trang 90 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương II

Câu 3 trang 90 SGK Giải tích 12:

Nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số lôgarit.

Câu trả lời:

a) Hàm số mũ: y = ax

- Tập xác định: D = R.

- Hướng chuyển đổi:

+ y = ax.lna


a> 1 ⇒ y '> 0 ⇒ Hàm số đồng biến trên R.

0

+ Khoảng cách:

⇒ y = 0 (trục Ox) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

- Biểu đồ:

+ Đồ thị đi qua (0; 1) và (1; a).

Đồ thị nằm trên trục hoành.

b) Hàm số lôgarit: y = logmộtx

- Tập xác định: D = (0; + ∞).

- Hướng chuyển đổi:


a> 1 ⇒ y '> 0 ⇒ Hàm số đồng biến trên D.

0

+ Khoảng cách: Giải Toán 12: Câu 3 trang 90 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

⇒ x = 0 (trục Oy) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

- Biểu đồ:

+ Đồ thị của hàm số đi qua (1; 0) và (a; 1).

Đồ thị nằm bên phải trục tung.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận