Câu 3 trang 87 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 19: Lực đàn hồi

Câu 3 (trang 87 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Nêu vai trò của lực đàn hồi trong các ví dụ sau:

– Nút bấm trên bút bi.

– Hệ thống cung tên.

– Nhảy cầu của vận động viên lặn (trên bể bơi).

– Giảm xóc oto, xe máy.

Câu trả lời:


– Nút bấm trên bút bi: lực đàn hồi có tác dụng đẩy ngòi bút (và đầu bút) về vị trí ban sơ (trở vào hộp bút).

– Hệ thống dây cung: lúc dây cung bị biến dạng, lực đàn hồi xuất hiện để kéo căng dây cung. Tổng hợp các lực căng lên mũi tên sẽ làm cho mũi tên bay đi lúc ta buông tay.

– Nhảy cầu của vận động viên lặn (trên bể bơi): vận động viên nhảy cầu làm cho cầu cong xuống dưới, tạo lực đàn hồi mạnh hướng lên trên. Lực này tác dụng vào chân vận động viên làm cho vận động viên bật nhảy.

– Giảm xóc oto, xe máy: khung xe và bánh xe được nối với nhau thông qua một bộ phận giảm sóc. Lực đàn hồi có tác dụng chống lại chuyển động của khung xe (và người ngồi trên xe) theo phương thẳng đứng so với mặt đường, do đó sẽ làm giảm chấn động.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu 3 trang 87 sgk Vật lý 10 tăng lên

Video về: Câu 3 trang 87 sgk Vật lý 10 tăng lên

Wiki về Câu 3 trang 87 sgk Vật lý 10 tăng lên

Câu 3 trang 87 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 19: Lực đàn hồi

Câu 3 (trang 87 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Nêu vai trò của lực đàn hồi trong các ví dụ sau:

- Nút bấm trên bút bi.

- Hệ thống cung tên.

- Nhảy cầu của vận động viên lặn (trên bể bơi).

- Giảm xóc oto, xe máy.

Câu trả lời:


- Nút bấm trên bút bi: lực đàn hồi có tác dụng đẩy ngòi bút (và đầu bút) về vị trí ban sơ (trở vào hộp bút).

- Hệ thống dây cung: lúc dây cung bị biến dạng, lực đàn hồi xuất hiện để kéo căng dây cung. Tổng hợp các lực căng lên mũi tên sẽ làm cho mũi tên bay đi lúc ta buông tay.

- Nhảy cầu của vận động viên lặn (trên bể bơi): vận động viên nhảy cầu làm cho cầu cong xuống dưới, tạo lực đàn hồi mạnh hướng lên trên. Lực này tác dụng vào chân vận động viên làm cho vận động viên bật nhảy.

- Giảm xóc oto, xe máy: khung xe và bánh xe được nối với nhau thông qua một bộ phận giảm sóc. Lực đàn hồi có tác dụng chống lại chuyển động của khung xe (và người ngồi trên xe) theo phương thẳng đứng so với mặt đường, do đó sẽ làm giảm chấn động.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận