Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12

Xem lại chương I

Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12:

Trình diễn cách tìm các tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị một hàm số.

Vận dụng để tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số

Câu trả lời:

a) – Cách tìm đường tiệm cận ngang:

+ Tính giới hạn


+ Nếu Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 thì y = y là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


– Cách tìm một tiệm cận đứng:

Dòng x = x là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f (x) nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

b) Xét hàm:Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2.

Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

⇒ Đồ thị có một tiệm cận ngang y = -2.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12

Video về: Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12

Wiki về Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12

Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương I

Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12:

Trình diễn cách tìm các tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị một hàm số.

Vận dụng để tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số

Câu trả lời:

a) - Cách tìm đường tiệm cận ngang:

+ Tính giới hạn


+ Nếu Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 thì y = y là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


- Cách tìm một tiệm cận đứng:

Dòng x = x là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f (x) nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

b) Xét hàm:Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2.

Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

⇒ Đồ thị có một tiệm cận ngang y = -2.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Câu 3 trang 55 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Viết một bình luận