Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Xem lại chương II

Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12:

Giải các bất phương trình:

Câu trả lời:


Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (-∞; -30)

Giải bài tập Toán 12: Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12


Giải bài tập Toán 12: Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Liên kết với điều kiện cần xác định x> 3.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (3; + ∞).

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Video về: Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Wiki về Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương II

Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12:

Giải các bất phương trình:

Câu trả lời:


Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (-∞; -30)

Giải bài tập Toán 12: Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12


Giải bài tập Toán 12: Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Liên kết với điều kiện cần xác định x> 3.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (3; + ∞).

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận