Câu 2 trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 32: Chuyển động bằng phản ứng. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Câu 2 (trang 153 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Mô tả và giảng giải các chuyển động của sứa và mực trong nước.

Câu trả lời:

Lúc vận chuyển, sứa, mực đẩy nước từ trong ra ngoài (qua các túi hoặc ống) tạo ra phản ứng giúp chúng vận chuyển theo hướng trái lại.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu 2 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Câu 2 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Câu 2 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Câu 2 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 32: Chuyển động bằng phản ứng. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Câu 2 (trang 153 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Mô tả và giảng giải các chuyển động của sứa và mực trong nước.

Câu trả lời:

Lúc vận chuyển, sứa, mực đẩy nước từ trong ra ngoài (qua các túi hoặc ống) tạo ra phản ứng giúp chúng vận chuyển theo hướng trái lại.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận