Câu 2 trang 126 SGK Giải tích 12

Xem lại chương 3

Câu 2 trang 126 SGK Giải tích 12:

a) Phát biểu khái niệm tích phân của hàm số f (x) trên một đoạn.

b) Phát biểu các tính chất của tích phân. Cho ví dụ minh họa.

Câu trả lời:

a) Cho hàm số y = f (x) liên tục trên [a; b].

F (x) là một nguyên hàm của f (x) trên [a; b].

Hiệu F (b) – F (a) được gọi là tích phân từ a tới b của hàm f (x).


Biểu tượng là

b) Tính chất:


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu 2 trang 126 SGK Giải tích 12

Video về: Câu 2 trang 126 SGK Giải tích 12

Wiki về Câu 2 trang 126 SGK Giải tích 12

Câu 2 trang 126 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương 3

Câu 2 trang 126 SGK Giải tích 12:

a) Phát biểu khái niệm tích phân của hàm số f (x) trên một đoạn.

b) Phát biểu các tính chất của tích phân. Cho ví dụ minh họa.

Câu trả lời:

a) Cho hàm số y = f (x) liên tục trên [a; b].

F (x) là một nguyên hàm của f (x) trên [a; b].

Hiệu F (b) - F (a) được gọi là tích phân từ a tới b của hàm f (x).


Biểu tượng là

b) Tính chất:


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận