Câu 1 trang 92 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 20: Ma sát

Câu 1 (trang 92 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Lực ma sát nghỉ xuất hiện trong điều kiện nào và có đặc điểm gì? Viết công thức tính lực ma sát nghỉ cực đại?

Câu trả lời:

– Điều kiện: Lực ma sát tĩnh xuất hiện lúc một vật có xu thế trượt (chưa trượt) trên bề mặt của vật khác do ngoại lực tác dụng và có tác dụng cản trở xu thế trượt của vật.

– Đặc điểm

Xuất xứ: trên vật thể có xu thế trượt (vùng xúc tiếp).

Hướng: song song (tiếp tuyến) với mặt xúc tiếp.


Hướng: ngược chiều với lực tác dụng.

Độ lớn: luôn bằng thành phần tiếp tuyến của ngoại lực, trị giá cực đại tỉ lệ với áp suất tại mặt xúc tiếp:

– Công thức: Fmsn (tối đa)= μN.N với μN là hệ số ma sát ở trạng thái nghỉ, ko liên kết.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu 1 trang 92 sgk Vật lý 10 tăng lên

Video về: Câu 1 trang 92 sgk Vật lý 10 tăng lên

Wiki về Câu 1 trang 92 sgk Vật lý 10 tăng lên

Câu 1 trang 92 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 20: Ma sát

Câu 1 (trang 92 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Lực ma sát nghỉ xuất hiện trong điều kiện nào và có đặc điểm gì? Viết công thức tính lực ma sát nghỉ cực đại?

Câu trả lời:

- Điều kiện: Lực ma sát tĩnh xuất hiện lúc một vật có xu thế trượt (chưa trượt) trên bề mặt của vật khác do ngoại lực tác dụng và có tác dụng cản trở xu thế trượt của vật.

- Đặc điểm

Xuất xứ: trên vật thể có xu thế trượt (vùng xúc tiếp).

Hướng: song song (tiếp tuyến) với mặt xúc tiếp.


Hướng: ngược chiều với lực tác dụng.

Độ lớn: luôn bằng thành phần tiếp tuyến của ngoại lực, trị giá cực đại tỉ lệ với áp suất tại mặt xúc tiếp:

- Công thức: Fmsn (tối đa)= μN.N với μN là hệ số ma sát ở trạng thái nghỉ, ko liên kết.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận