Câu 1 trang 90 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Câu 1 trang 90 SGK Vật Lý 11 tăng lên.

Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào?

Câu trả lời

Lúc tăng nhiệt độ, các ion kim loại ở nút mạng dao động càng mạnh. Do đó, sự mất trật tự của mạng tinh thể kim loại tăng lên làm tăng khả năng chống chuyển động của các êlectron tự do. Từ đó suy ra rằng lúc nhiệt độ tăng, điện trở suất của kim loại tăng nên điện trở của kim loại tăng. được tăng lương.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu 1 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Câu 1 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Câu 1 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Câu 1 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Câu 1 trang 90 SGK Vật Lý 11 tăng lên.

Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào?

Câu trả lời

Lúc tăng nhiệt độ, các ion kim loại ở nút mạng dao động càng mạnh. Do đó, sự mất trật tự của mạng tinh thể kim loại tăng lên làm tăng khả năng chống chuyển động của các êlectron tự do. Từ đó suy ra rằng lúc nhiệt độ tăng, điện trở suất của kim loại tăng nên điện trở của kim loại tăng. được tăng lương.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận