Câu 1 trang 90 SGK Giải tích 12

Xem lại chương II

Câu 1 trang 90 SGK Giải tích 12:

Nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Câu trả lời:

Tính chất của lũy thừa với số mũ thực:

Cho a, b là các số thực dương; α, β là các số thực tùy ý. Sau đó chúng tôi có:

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu 1 trang 90 SGK Giải tích 12

Video về: Câu 1 trang 90 SGK Giải tích 12

Wiki về Câu 1 trang 90 SGK Giải tích 12

Câu 1 trang 90 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương II

Câu 1 trang 90 SGK Giải tích 12:

Nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Câu trả lời:

Tính chất của lũy thừa với số mũ thực:

Cho a, b là các số thực dương; α, β là các số thực tùy ý. Sau đó chúng tôi có:

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận