Câu 1 trang 87 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 19: Lực đàn hồi

Câu 1 (trang 87 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Lực đàn hồi xuất hiện trong trường hợp nào? Nêu phương và chiều của lực đàn hồi trong lò xo và dây căng.

Câu trả lời:

Lúc một vật bị biến dạng đàn hồi thì trong nó có lực đàn hồi.

Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật xúc tiếp với lò xo làm cho lò xo bị biến dạng. Lực đàn hồi có phương song song với phương của trục lò xo và có phương ngược với chiều biến dạng của lò xo.

Lực căng dây xuất hiện lúc dây bị kéo căng, lực này tác dụng lên vật làm dây căng ra. Lực căng của dây có phương cùng chiều với dây, chiều từ hai đầu dây tới giữa dây.

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu 1 trang 87 sgk Vật lý 10 tăng lên

Video về: Câu 1 trang 87 sgk Vật lý 10 tăng lên

Wiki về Câu 1 trang 87 sgk Vật lý 10 tăng lên

Câu 1 trang 87 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 19: Lực đàn hồi

Câu 1 (trang 87 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Lực đàn hồi xuất hiện trong trường hợp nào? Nêu phương và chiều của lực đàn hồi trong lò xo và dây căng.

Câu trả lời:

Lúc một vật bị biến dạng đàn hồi thì trong nó có lực đàn hồi.

Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật xúc tiếp với lò xo làm cho lò xo bị biến dạng. Lực đàn hồi có phương song song với phương của trục lò xo và có phương ngược với chiều biến dạng của lò xo.

Lực căng dây xuất hiện lúc dây bị kéo căng, lực này tác dụng lên vật làm dây căng ra. Lực căng của dây có phương cùng chiều với dây, chiều từ hai đầu dây tới giữa dây.

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận