Câu 1 trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 32: Chuyển động bằng phản ứng. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Câu 1 (trang 153 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Nêu nguyên tắc chuyển động tịnh tiến qua lại. Ví dụ

Câu trả lời:

Trong hệ kín, nếu một phần của hệ chuyển động theo một hướng thì theo định luật bảo toàn động lượng, phần còn lại của hệ phải chuyển động ngược chiều. Chuyển động theo nguyên tắc trên gọi là chuyển động theo phản lực.

+ Ví dụ: thổi cho một quả bóng bay (bằng cao su) căng ra rồi thả ko khí bên trong quả bóng bay ra, ta thấy vỏ của quả bóng bay sẽ đẩy ra ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời lớn.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu 1 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Câu 1 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Câu 1 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Câu 1 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 32: Chuyển động bằng phản ứng. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Câu 1 (trang 153 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Nêu nguyên tắc chuyển động tịnh tiến qua lại. Ví dụ

Câu trả lời:

Trong hệ kín, nếu một phần của hệ chuyển động theo một hướng thì theo định luật bảo toàn động lượng, phần còn lại của hệ phải chuyển động ngược chiều. Chuyển động theo nguyên tắc trên gọi là chuyển động theo phản lực.

+ Ví dụ: thổi cho một quả bóng bay (bằng cao su) căng ra rồi thả ko khí bên trong quả bóng bay ra, ta thấy vỏ của quả bóng bay sẽ đẩy ra ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời lớn.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận