Câu 1 trang 126 SGK Giải tích 12

Xem lại chương 3

Câu 1 trang 126 SGK Giải tích 12:

a) Phát biểu khái niệm nguyên hàm của hàm số f (x) trên một khoảng.

b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa.

Câu trả lời:

a) Cho hàm số f (x) xác định trên K.

Hàm F (x) được gọi là nguyên hàm của hàm f (x) trên K.

⇔ F ‘(x) = f (x) ∀ x ∈ K.


b)

Phương pháp nguyên thủy từng phần:

Nếu hai hàm số u = u (x) và v = v (x) có đạo hàm liên tục trên K thì:

∫u (x) .v ‘(x) dx = u (x) .v (x) – ∫v (x) .u’ (x) dx

Hay nói ngắn gọn: ∫udv = uv – ∫vdv.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu 1 trang 126 SGK Giải tích 12

Video về: Câu 1 trang 126 SGK Giải tích 12

Wiki về Câu 1 trang 126 SGK Giải tích 12

Câu 1 trang 126 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương 3

Câu 1 trang 126 SGK Giải tích 12:

a) Phát biểu khái niệm nguyên hàm của hàm số f (x) trên một khoảng.

b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa.

Câu trả lời:

a) Cho hàm số f (x) xác định trên K.

Hàm F (x) được gọi là nguyên hàm của hàm f (x) trên K.

⇔ F '(x) = f (x) ∀ x ∈ K.


b)

Phương pháp nguyên thủy từng phần:

Nếu hai hàm số u = u (x) và v = v (x) có đạo hàm liên tục trên K thì:

∫u (x) .v '(x) dx = u (x) .v (x) - ∫v (x) .u' (x) dx

Hay nói ngắn gọn: ∫udv = uv - ∫vdv.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận