Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp

Câu hỏi: Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp

A. Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc một hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng.

B. Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc một hiệu bằng tích của sai số tuyệt đối của các số hạng.

C. Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc một hiệu bằng thương số của sai số tuyệt đối của các số hạng.

D. Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc một hiệu bằng sai số tuyệt đối của số hạng lớn nhất.

Câu trả lời:

Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc một hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng.


Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp:

– Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng.

– Sai số tương đối của tích hoặc thương số bằng tổng sai số tương đối của các yếu tố.

– Nếu trong công thức vật lý xác định đại lượng đo gián tiếp có hằng số thì hằng số đó phải được đưa tới phần thập phân nhỏ hơn 1/10 tổng sai số có trong công thức tính tương tự.

– Nếu công thức xác định đại lượng đo gián tiếp tương đối phức tạp và các dụng cụ đo trực tiếp có độ chuẩn xác tương đối cao thì có thể bỏ qua sai số của dụng cụ.

F = x + yz

ΔF = Δx + Δy + Δz

Cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm về sai số của phép đo các đại lượng vật lý nhé!

I. Đo lường các đại lượng vật lý

– Phép đo một đại lượng vật lý là việc so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước dùng làm đơn vị.

– Phép so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo gọi là phép đo trực tiếp.

– Việc xác định một đại lượng vật lý thông qua công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp được gọi là phép đo gián tiếp.

II. Đơn vị đo lường

Đơn vị đo lường thường dùng trong hệ đơn vị SI.

– Hệ đơn vị SI là hệ đơn vị đo các đại lượng vật lý đã được quy định thống nhất và vận dụng ở nhiều nước trên toàn cầu.

Hệ thống SI chỉ định 7 đơn vị cơ bản:

+ Chiều dài: mét (m)

+ Nhiệt độ: kelvin (K)

+ Thời kì: giây

+ Cường độ dòng điện: ampe (A)

+ Trọng lượng: kilôgam (kg)

+ Cường độ sáng: candela (Cd)

+ Lượng chất: mol (mol)

III. Lỗi đo lường

1. Các loại lỗi

a) Lỗi hệ thống

Là sai lệch do phần kỳ quặc của việc ko thể đọc được độ chuẩn xác trên thiết bị (được gọi là sai số của thiết bị ΔA ‘) hoặc điểm 0 thuở đầu bị lệch.

Sai số của thiết bị đo ΔA ‘thường được coi là một nửa hoặc một vạch chia trên thiết bị.

b) Lỗi trùng hợp

Là sự sai lệch do khả năng cảm nhận của con người bị hạn chế do tác động của các yếu tố trùng hợp bên ngoài.

2. Trị giá trung bình

Trị giá trung bình của nhiều lần đo của một đại lượng A được tính:

Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp chính xác nhất (ảnh 2)

Đây là trị giá gần đúng nhất với trị giá thực của đại lượng A.

3. Cách xác định lỗi đo lường

– Sai số tuyệt đối đối với mỗi phép đo là trị giá tuyệt đối của hiệu số giữa trị giá trung bình và trị giá của từng phép đo.

Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp chính xác nhất (ảnh 3)

– Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo được gọi là sai số trùng hợp và được tính:

Cách chính xác nhất để xác định sai số của phép đo gián tiếp (ảnh 4)

– Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số trùng hợp và sai số dụng cụ:

Cách xác định sai số đo gián tiếp chính xác nhất (ảnh 5)

– Trong đó sai số dao ΔA ′ có thể được lấy bằng một nửa hoặc một vạch chia nhỏ nhất trên dao.

4. Lỗi tỉ lệ

Sai số tương đối A của phép đo là tỷ số giữa sai số tuyệt đối với trị giá trung bình của đại lượng đo, được biểu thị bằng phần trăm.

Cách xác định sai số đo gián tiếp chính xác nhất (ảnh 6)

5. Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp

– Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng.

– Sai số tương đối của tích hoặc thương số bằng tổng sai số tương đối của các yếu tố.

– Nếu trong công thức vật lý xác định đại lượng đo gián tiếp có hằng số thì hằng số đó phải được đưa tới phần thập phân nhỏ hơn 1/10 tổng sai số có trong công thức tính tương tự.

– Nếu công thức xác định đại lượng đo gián tiếp tương đối phức tạp và các dụng cụ đo trực tiếp có độ chuẩn xác tương đối cao thì có thể bỏ qua sai số của dụng cụ.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp

Video về: Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp

Wiki về Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp

Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp -

Câu hỏi: Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp

A. Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc một hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng.

B. Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc một hiệu bằng tích của sai số tuyệt đối của các số hạng.

C. Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc một hiệu bằng thương số của sai số tuyệt đối của các số hạng.

D. Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc một hiệu bằng sai số tuyệt đối của số hạng lớn nhất.

Câu trả lời:

Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc một hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng.


Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp:

- Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng.

- Sai số tương đối của tích hoặc thương số bằng tổng sai số tương đối của các yếu tố.

- Nếu trong công thức vật lý xác định đại lượng đo gián tiếp có hằng số thì hằng số đó phải được đưa tới phần thập phân nhỏ hơn 1/10 tổng sai số có trong công thức tính tương tự.

- Nếu công thức xác định đại lượng đo gián tiếp tương đối phức tạp và các dụng cụ đo trực tiếp có độ chuẩn xác tương đối cao thì có thể bỏ qua sai số của dụng cụ.

F = x + yz

ΔF = Δx + Δy + Δz

Cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm về sai số của phép đo các đại lượng vật lý nhé!

I. Đo lường các đại lượng vật lý

- Phép đo một đại lượng vật lý là việc so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước dùng làm đơn vị.

- Phép so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo gọi là phép đo trực tiếp.

- Việc xác định một đại lượng vật lý thông qua công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp được gọi là phép đo gián tiếp.

II. Đơn vị đo lường

Đơn vị đo lường thường dùng trong hệ đơn vị SI.

- Hệ đơn vị SI là hệ đơn vị đo các đại lượng vật lý đã được quy định thống nhất và vận dụng ở nhiều nước trên toàn cầu.

Hệ thống SI chỉ định 7 đơn vị cơ bản:

+ Chiều dài: mét (m)

+ Nhiệt độ: kelvin (K)

+ Thời kì: giây

+ Cường độ dòng điện: ampe (A)

+ Trọng lượng: kilôgam (kg)

+ Cường độ sáng: candela (Cd)

+ Lượng chất: mol (mol)

III. Lỗi đo lường

1. Các loại lỗi

a) Lỗi hệ thống

Là sai lệch do phần kỳ quặc của việc ko thể đọc được độ chuẩn xác trên thiết bị (được gọi là sai số của thiết bị ΔA ') hoặc điểm 0 thuở đầu bị lệch.

Sai số của thiết bị đo ΔA 'thường được coi là một nửa hoặc một vạch chia trên thiết bị.

b) Lỗi trùng hợp

Là sự sai lệch do khả năng cảm nhận của con người bị hạn chế do tác động của các yếu tố trùng hợp bên ngoài.

2. Trị giá trung bình

Trị giá trung bình của nhiều lần đo của một đại lượng A được tính:

Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp chính xác nhất (ảnh 2)

Đây là trị giá gần đúng nhất với trị giá thực của đại lượng A.

3. Cách xác định lỗi đo lường

- Sai số tuyệt đối đối với mỗi phép đo là trị giá tuyệt đối của hiệu số giữa trị giá trung bình và trị giá của từng phép đo.

Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp chính xác nhất (ảnh 3)

- Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo được gọi là sai số trùng hợp và được tính:

Cách chính xác nhất để xác định sai số của phép đo gián tiếp (ảnh 4)

- Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số trùng hợp và sai số dụng cụ:

Cách xác định sai số đo gián tiếp chính xác nhất (ảnh 5)

- Trong đó sai số dao ΔA ′ có thể được lấy bằng một nửa hoặc một vạch chia nhỏ nhất trên dao.

4. Lỗi tỉ lệ

Sai số tương đối A của phép đo là tỷ số giữa sai số tuyệt đối với trị giá trung bình của đại lượng đo, được biểu thị bằng phần trăm.

Cách xác định sai số đo gián tiếp chính xác nhất (ảnh 6)

5. Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp

- Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng.

- Sai số tương đối của tích hoặc thương số bằng tổng sai số tương đối của các yếu tố.

- Nếu trong công thức vật lý xác định đại lượng đo gián tiếp có hằng số thì hằng số đó phải được đưa tới phần thập phân nhỏ hơn 1/10 tổng sai số có trong công thức tính tương tự.

- Nếu công thức xác định đại lượng đo gián tiếp tương đối phức tạp và các dụng cụ đo trực tiếp có độ chuẩn xác tương đối cao thì có thể bỏ qua sai số của dụng cụ.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Câu 2 trang 74 sgk Vật lý 10 nâng cao

Viết một bình luận