Cách giải bài tập về động lượng

A. Phương pháp & Ví dụ

B.Bài tập vận dụng

Bài 1: Hai vật khối lượng mTrước hết = 5 kg, m2 = 10 kg chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời vTrước hết = 4 m / s và v2 = 2 m / s. Tìm tổng động lượng (phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trường hợp sau:

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 2)

Hướng dẫn:

một. Động lượng của hệ thống:

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 3)

Độ lớn: p = pTrước hết + p2 = mTrước hết vTrước hết + m2 v2 = 5,4 + 10,2 = 40 kg.m / s.

b. Động lượng của hệ thống:

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 4)

Bài 2: Hai vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, hãy xác định động lượng của hệ vật trong các trường hợp sau biết khối lượng và véc tơ vận tốc tức thời của các vật tuần tự là 400g và 200g; 6m / s và 12m / s


a) Hai vật chuyển động cùng chiều.

b) Hai vật chuyển động song song và ngược chiều nhau.

c) Hai vật chuyển động vuông góc với nhau.

d) Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của hai vật hợp nhau một góc 120.o.

Hướng dẫn

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán động lượng (ảnh 5)

Bài 3: Một quả bóng khối lượng 500g đang bay theo phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời 20m / s thì va vào tường thẳng đứng rồi bật ngược trở lại theo phương ngang với cùng véc tơ vận tốc tức thời. Tính toán:

a) Động lượng của quả bóng trước lúc đập vào tường.

b) Sự thay đổi động lượng của quả bóng.

c) Lực trung bình do tường tác dụng lên quả bóng, cho biết thời kì để quả bóng đập vào tường là 0,05s.

Hướng dẫn

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu sau lúc đập vào tường

a / Trước lúc va vào tường: p = -mv = -0,5.20 = -10kg.m / s

Sau lúc va vào tường: p ‘= mv = 10kg.m / s

b / Động lượng biến thiên

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 6)

Bài 4: Một khẩu đại bác nằm ngang khối lượng mS = 2000 kg, bắn một viên đạn khối lượng mD = 5 kg. Véc tơ vận tốc tức thời của đạn ra khỏi nòng là 600 m / s. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của súng sau lúc bắn.

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 7)

Bài 5: Một oto khối lượng mTrước hết = 6 tấn chuyển động thẳng đều với véc tơ vận tốc tức thời vTrước hết = 3 m / s, va chạm và dính vào một xe máy khối lượng m đang đứng yên2 = 200 kg. Tính véc tơ vận tốc tức thời của các oto.

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 8)

Bài 6: Một viên đạn khối lượng 10g chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời 1000m / s xuyên qua một khối gỗ. Lúc đó véc tơ vận tốc tức thời của viên đạn là 500m / s, thời kì để viên đạn đi qua thanh gỗ là 0,01s. Tính sự thay đổi động lượng và lực cản trung bình của tấm ván.

Hướng dẫn

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 9)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Cách giải bài tập về động lượng

Video về: Cách giải bài tập về động lượng

Wiki về Cách giải bài tập về động lượng

Cách giải bài tập về động lượng -

A. Phương pháp & Ví dụ

[CHUẨN NHẤT]  Làm thế nào để giải quyết vấn đề về động lượng

B.Bài tập vận dụng

Bài 1: Hai vật khối lượng mTrước hết = 5 kg, m2 = 10 kg chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời vTrước hết = 4 m / s và v2 = 2 m / s. Tìm tổng động lượng (phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trường hợp sau:

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 2)

Hướng dẫn:

một. Động lượng của hệ thống:

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 3)

Độ lớn: p = pTrước hết + p2 = mTrước hết vTrước hết + m2 v2 = 5,4 + 10,2 = 40 kg.m / s.

b. Động lượng của hệ thống:

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 4)

Bài 2: Hai vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, hãy xác định động lượng của hệ vật trong các trường hợp sau biết khối lượng và véc tơ vận tốc tức thời của các vật tuần tự là 400g và 200g; 6m / s và 12m / s


a) Hai vật chuyển động cùng chiều.

b) Hai vật chuyển động song song và ngược chiều nhau.

c) Hai vật chuyển động vuông góc với nhau.

d) Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của hai vật hợp nhau một góc 120.o.

Hướng dẫn

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán động lượng (ảnh 5)

Bài 3: Một quả bóng khối lượng 500g đang bay theo phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời 20m / s thì va vào tường thẳng đứng rồi bật ngược trở lại theo phương ngang với cùng véc tơ vận tốc tức thời. Tính toán:

a) Động lượng của quả bóng trước lúc đập vào tường.

b) Sự thay đổi động lượng của quả bóng.

c) Lực trung bình do tường tác dụng lên quả bóng, cho biết thời kì để quả bóng đập vào tường là 0,05s.

Hướng dẫn

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu sau lúc đập vào tường

a / Trước lúc va vào tường: p = -mv = -0,5.20 = -10kg.m / s

Sau lúc va vào tường: p '= mv = 10kg.m / s

b / Động lượng biến thiên

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 6)

Bài 4: Một khẩu đại bác nằm ngang khối lượng mS = 2000 kg, bắn một viên đạn khối lượng mD = 5 kg. Véc tơ vận tốc tức thời của đạn ra khỏi nòng là 600 m / s. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của súng sau lúc bắn.

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 7)

Bài 5: Một oto khối lượng mTrước hết = 6 tấn chuyển động thẳng đều với véc tơ vận tốc tức thời vTrước hết = 3 m / s, va chạm và dính vào một xe máy khối lượng m đang đứng yên2 = 200 kg. Tính véc tơ vận tốc tức thời của các oto.

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 8)

Bài 6: Một viên đạn khối lượng 10g chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời 1000m / s xuyên qua một khối gỗ. Lúc đó véc tơ vận tốc tức thời của viên đạn là 500m / s, thời kì để viên đạn đi qua thanh gỗ là 0,01s. Tính sự thay đổi động lượng và lực cản trung bình của tấm ván.

Hướng dẫn

[CHUẨN NHẤT]  Cách giải bài toán về động lượng (ảnh 9)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận