Bài 9 trang 93 SGK Vật Lý 11

Bài 15: Dòng điện trong chất khí

Bài 9 (trang 93 SGK Vật Lý 11)

Phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp, giữa hai điện cực cách nhau 20 cm. Độ bay tự do của êlectron là 4 cm. Cho rằng năng lượng nhưng mà êlectron thu được lúc bay tự do đủ để ion hóa chất khí, hãy tính xem 1 êlectron tiêm vào chất khí có thể tạo ra bao nhiêu hạt tải điện.

Câu trả lời

Vì khoảng cách giữa hai điện cực là 20 cm, độ bay tự do của êlectron là 4 cm nên số lần ion hóa là 5. Lúc 1 êlectron va chạm với phân tử khí thì 1 êlectron sẽ làm cho phân tử khí sinh ra 1. êlectron dương. ion và 1 electron tự do. Trong va chạm thứ hai, 2 electron va chạm vào 2 phân tử khí tạo ra 2 ion dương và 2 electron tự do. Trong lần va chạm thứ 5, số êlectron tự do được tạo thành là 25 = 32. Vậy số êlectron tạo ra do quá trình ion hóa là n = 32 – 1 = 31.

Vậy số hạt mang điện (gồm êlectron và ion dương) được tạo thành do quá trình ion hoá là 2n = 62 hạt.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 9 trang 93 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 9 trang 93 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 9 trang 93 SGK Vật Lý 11

Bài 9 trang 93 SGK Vật Lý 11 -

Bài 15: Dòng điện trong chất khí

Bài 9 (trang 93 SGK Vật Lý 11)

Phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp, giữa hai điện cực cách nhau 20 cm. Độ bay tự do của êlectron là 4 cm. Cho rằng năng lượng nhưng mà êlectron thu được lúc bay tự do đủ để ion hóa chất khí, hãy tính xem 1 êlectron tiêm vào chất khí có thể tạo ra bao nhiêu hạt tải điện.

Câu trả lời

Vì khoảng cách giữa hai điện cực là 20 cm, độ bay tự do của êlectron là 4 cm nên số lần ion hóa là 5. Lúc 1 êlectron va chạm với phân tử khí thì 1 êlectron sẽ làm cho phân tử khí sinh ra 1. êlectron dương. ion và 1 electron tự do. Trong va chạm thứ hai, 2 electron va chạm vào 2 phân tử khí tạo ra 2 ion dương và 2 electron tự do. Trong lần va chạm thứ 5, số êlectron tự do được tạo thành là 25 = 32. Vậy số êlectron tạo ra do quá trình ion hóa là n = 32 - 1 = 31.

Vậy số hạt mang điện (gồm êlectron và ion dương) được tạo thành do quá trình ion hoá là 2n = 62 hạt.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận