Bài 9 trang 65 SGK Vật Lý 10

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 9 (trang 65 SGK Vật Lý 10)

Một vật nằm yên trên bàn nằm ngang. Làm thế nào có thể khẳng định rằng cái bàn đã tác dụng một lực lên nó?

Câu trả lời

Bàn tác dụng vào vật một lực bằng trọng lực tác dụng lên vật làm cho lực thuần tác dụng lên vật bằng ko, lúc đó vật đứng yên.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 9 trang 65 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 9 trang 65 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 9 trang 65 SGK Vật Lý 10

Bài 9 trang 65 SGK Vật Lý 10 -

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 9 (trang 65 SGK Vật Lý 10)

Một vật nằm yên trên bàn nằm ngang. Làm thế nào có thể khẳng định rằng cái bàn đã tác dụng một lực lên nó?

Câu trả lời

Bàn tác dụng vào vật một lực bằng trọng lực tác dụng lên vật làm cho lực thuần tác dụng lên vật bằng ko, lúc đó vật đứng yên.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận