Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 2

Bài 9 (trang 50 SGK Đại số 10)

Xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

Câu trả lời


b) Hàm số y = 4 – 2x có:

+ Tập xác định D = R


+ Có a = -2

+ Lúc x = 0 thì y = 4. Vậy A (0; 4) thuộc đồ thị hàm số.

Lúc x = 2 thì y = 0. Vậy B (2; 0) thuộc đồ thị của hàm số.

Vậy đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm A (0; 4) và B (2; 0).

Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

c) Công dụng Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

+ Tập xác định D = R.

+ Trên (–∞; 0), hàm số y = –x nghịch biến.

Trên (0; + ∞), hàm số y = x đồng biến.

Bảng biến thể:

Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

Đồ thị của hàm số gồm hai nửa:

Nửa đường thẳng y = –x giữ nguyên phía bên trái của trục tung.

Đường nửa y = x giữ nguyên phía bên phải của trục tung.

Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

d) Hàm số y = | x + 1 |

Lúc x + 1 ≥ 0 hoặc x ≥ -1 thì y = x + 1.

Lúc x + 1

Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

+ Bộ quyết tâm: RẺ

+ Trong vòng (–∞; –1), y = x + 1 đồng biến.

Trong vòng (–1; + ∞), y = –x – 1 nghịch biến.

Chúng ta có một bảng biến:

Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

Đồ thị của hàm số gồm hai nửa:

Bán tuyến y = x + 1 giữ nguyên các điểm có tọa độ ≥ -1.

nửa đường y = –x – 1 giữ lại các điểm có tọa độ

Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

Tri thức ứng dụng

+ Hàm số y = ax + b đồng biến trên tập xác định lúc a> 0 và nghịch biến trên tập xác định lúc a

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 2

Bài 9 (trang 50 SGK Đại số 10)

Xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

Câu trả lời


b) Hàm số y = 4 - 2x có:

+ Tập xác định D = R


+ Có a = -2

+ Lúc x = 0 thì y = 4. Vậy A (0; 4) thuộc đồ thị hàm số.

Lúc x = 2 thì y = 0. Vậy B (2; 0) thuộc đồ thị của hàm số.

Vậy đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm A (0; 4) và B (2; 0).

Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

c) Công dụng Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

+ Tập xác định D = R.

+ Trên (–∞; 0), hàm số y = –x nghịch biến.

Trên (0; + ∞), hàm số y = x đồng biến.

Bảng biến thể:

Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

Đồ thị của hàm số gồm hai nửa:

Nửa đường thẳng y = –x giữ nguyên phía bên trái của trục tung.

Đường nửa y = x giữ nguyên phía bên phải của trục tung.

Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

d) Hàm số y = | x + 1 |

Lúc x + 1 ≥ 0 hoặc x ≥ -1 thì y = x + 1.

Lúc x + 1

Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

+ Bộ quyết tâm: RẺ

+ Trong vòng (–∞; –1), y = x + 1 đồng biến.

Trong vòng (–1; + ∞), y = –x - 1 nghịch biến.

Chúng ta có một bảng biến:

Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

Đồ thị của hàm số gồm hai nửa:

Bán tuyến y = x + 1 giữ nguyên các điểm có tọa độ ≥ -1.

nửa đường y = –x - 1 giữ lại các điểm có tọa độ

Giải Toán 10: Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 | Giải Toán 10

Tri thức ứng dụng

+ Hàm số y = ax + b đồng biến trên tập xác định lúc a> 0 và nghịch biến trên tập xác định lúc a

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận