Bài 9 trang 177 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu dữ liệu

Bài 9 (trang 177 SGK Đại số 10 tăng lên)

Có 100 học trò tham gia kỳ thi học trò giỏi môn Toán (thang điểm 20), kết quả được cho theo bảng sau.

a) Tính trị giá trung bình.

b) Tính số trung vị và thức. đem lại ý nghĩa

c) Tính phương sai và độ lệch chuẩn

Câu trả lời:


a) Trị giá trung bình là 15,23

b) Trung vị là 15,5 (vì chữ số thứ 50 là 15, chữ số thứ 51 là 16). Thời trang là 16.

c) Phương sai là 3,96. Độ lệch chuẩn là 1,99

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 9 trang 177 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 9 trang 177 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 9 trang 177 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 9 trang 177 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu dữ liệu

Bài 9 (trang 177 SGK Đại số 10 tăng lên)

Có 100 học trò tham gia kỳ thi học trò giỏi môn Toán (thang điểm 20), kết quả được cho theo bảng sau.

a) Tính trị giá trung bình.

b) Tính số trung vị và thức. đem lại ý nghĩa

c) Tính phương sai và độ lệch chuẩn

Câu trả lời:


a) Trị giá trung bình là 15,23

b) Trung vị là 15,5 (vì chữ số thứ 50 là 15, chữ số thứ 51 là 16). Thời trang là 16.

c) Phương sai là 3,96. Độ lệch chuẩn là 1,99

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận