Bài 9 trang 128 SGK Hình học 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài tập ôn tập cuối năm

Bài 9 (trang 128 SGK Hình học 10 tăng lên)

Cho parabol (P) có phương trình y2 = 4x.

a) Xác định tọa độ tiêu điểm F và phương trình đường chuẩn d của (P).

b) Đường thẳng Δ có phương trình y = m, (m ≠ 0) cắt d, Oy, (P) tuần tự tại các điểm K, H, M. Tìm tọa độ của các điểm đó.

c) Gọi I là trung điểm của OH. Viết phương trình đường thẳng IM và chứng tỏ rằng đường thẳng IM cắt (P) tại một điểm duy nhất.

d) Chứng minh rằng MI⊥KF. Từ đó, IM là tia phân giác của góc KMF.

Câu trả lời:


a) Ta có p = 2. Tọa độ tiêu điểm của (P) là F (1, 0).

Phương trình đường chuẩn d: x + 1 = 0.

Tam giác KMF cân tại M (vì MF = MK).

MI là đường cao nên nó là tia phân giác của KMF.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 9 trang 128 SGK Hình học 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 9 trang 128 SGK Hình học 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 9 trang 128 SGK Hình học 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 9 trang 128 SGK Hình học 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài tập ôn tập cuối năm

Bài 9 (trang 128 SGK Hình học 10 tăng lên)

Cho parabol (P) có phương trình y2 = 4x.

a) Xác định tọa độ tiêu điểm F và phương trình đường chuẩn d của (P).

b) Đường thẳng Δ có phương trình y = m, (m ≠ 0) cắt d, Oy, (P) tuần tự tại các điểm K, H, M. Tìm tọa độ của các điểm đó.

c) Gọi I là trung điểm của OH. Viết phương trình đường thẳng IM và chứng tỏ rằng đường thẳng IM cắt (P) tại một điểm duy nhất.

d) Chứng minh rằng MI⊥KF. Từ đó, IM là tia phân giác của góc KMF.

Câu trả lời:


a) Ta có p = 2. Tọa độ tiêu điểm của (P) là F (1, 0).

Phương trình đường chuẩn d: x + 1 = 0.

Tam giác KMF cân tại M (vì MF = MK).

MI là đường cao nên nó là tia phân giác của KMF.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận