Bài 9 trang 115 SGK Vật Lý 10

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của một vật cứng. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Bài 9 (trang 115 SGK Vật Lý 10)

Đối với một vật xoay quanh một trục cố định, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu ko có ngẫu lực tác dụng thì vật phải ở trạng thái nghỉ.

B. Lúc ko còn momen lực thì vật đang quay tức tốc ngừng lại.

C. Vật quay được vì có momen lực tác dụng lên nó.

D. Lúc thấy vận tốc góc của vật đang quay thay đổi thì phải có mômen lực tác dụng lên vật.

Câu trả lời


Chọn phương án D.

Vì mômen lực tác dụng lên vật xoay quanh một trục cố định làm thay đổi vận tốc góc của vật nên lúc thấy vận tốc góc của vật thay đổi thì phải có mômen lực tác dụng lên vật.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 9 trang 115 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 9 trang 115 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 9 trang 115 SGK Vật Lý 10

Bài 9 trang 115 SGK Vật Lý 10 -

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của một vật cứng. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Bài 9 (trang 115 SGK Vật Lý 10)

Đối với một vật xoay quanh một trục cố định, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu ko có ngẫu lực tác dụng thì vật phải ở trạng thái nghỉ.

B. Lúc ko còn momen lực thì vật đang quay tức tốc ngừng lại.

C. Vật quay được vì có momen lực tác dụng lên nó.

D. Lúc thấy vận tốc góc của vật đang quay thay đổi thì phải có mômen lực tác dụng lên vật.

Câu trả lời


Chọn phương án D.

Vì mômen lực tác dụng lên vật xoay quanh một trục cố định làm thay đổi vận tốc góc của vật nên lúc thấy vận tốc góc của vật thay đổi thì phải có mômen lực tác dụng lên vật.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận