Bài 8 trang 84 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 8 (trang 84 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu của một vật được ném ngang từ độ cao 20 m để trước lúc chạm đất véc tơ vận tốc tức thời của nó là 25 m / s?

Câu trả lời:

Chúng ta có:

Véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất thoả nguyện công thức:

v2 = v2 + vy2 = v2 + 2.ghVậy để đạt véc tơ vận tốc tức thời 25 m / s thì vật được ném ngang ở độ cao 20 m phải có véc tơ vận tốc tức thời đầu bằng 15 (m / s).

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 8 trang 84 sgk Vật lý 10 tăng lên

Video về: Bài 8 trang 84 sgk Vật lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 8 trang 84 sgk Vật lý 10 tăng lên

Bài 8 trang 84 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 8 (trang 84 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu của một vật được ném ngang từ độ cao 20 m để trước lúc chạm đất véc tơ vận tốc tức thời của nó là 25 m / s?

Câu trả lời:

Chúng ta có:

Véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất thoả nguyện công thức:

v2 = v2 + vy2 = v2 + 2.ghVậy để đạt véc tơ vận tốc tức thời 25 m / s thì vật được ném ngang ở độ cao 20 m phải có véc tơ vận tốc tức thời đầu bằng 15 (m / s).

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận