Bài 8 trang 65 SGK Vật Lý 10

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 8 (trang 65 SGK Vật Lý 10)

Câu nào là đúng?

  1. Nếu ko có lực nào tác dụng thì vật phải ở trạng thái nghỉ.
  2. Lúc ko còn lực tác dụng vào vật nữa thì vật đang chuyển động ngừng lại ngay.
  3. Một vật chuyển động vì có lực tác dụng lên nó.
  4. Lúc thấy vận tốc của vật thay đổi thì phải có lực tác dụng lên vật.

Câu trả lời

Chọn phương án D.

Lúc thấy véc tơ vận tốc tức thời của vật thay đổi thì phải có lực tác dụng vào (theo định luật II Newton: F = ma, véc tơ vận tốc tức thời thay đổi thì a ≠ 0 → F ≠ 0).

A và B sai. Bởi vì nếu một vật đang chuyển động và lực thuần tác dụng lên vật đó hủy bỏ thì vật đó vẫn chuyển động thẳng đều (định luật I Newton).

C sai. Bởi vì oto đang ngừng lại, nó vẫn chịu tác dụng của trọng lực và phản lực. Ngoài ra, nếu lực thuần tác dụng lên vật bằng 0 nhưng vật vẫn chuyển động thẳng chuyển đổi đều nếu trước đó vật có véc tơ vận tốc tức thời.


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 8 trang 65 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 8 trang 65 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 8 trang 65 SGK Vật Lý 10

Bài 8 trang 65 SGK Vật Lý 10 -

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 8 (trang 65 SGK Vật Lý 10)

Câu nào là đúng?

  1. Nếu ko có lực nào tác dụng thì vật phải ở trạng thái nghỉ.
  2. Lúc ko còn lực tác dụng vào vật nữa thì vật đang chuyển động ngừng lại ngay.
  3. Một vật chuyển động vì có lực tác dụng lên nó.
  4. Lúc thấy vận tốc của vật thay đổi thì phải có lực tác dụng lên vật.

Câu trả lời

Chọn phương án D.

Lúc thấy véc tơ vận tốc tức thời của vật thay đổi thì phải có lực tác dụng vào (theo định luật II Newton: F = ma, véc tơ vận tốc tức thời thay đổi thì a ≠ 0 → F ≠ 0).

A và B sai. Bởi vì nếu một vật đang chuyển động và lực thuần tác dụng lên vật đó hủy bỏ thì vật đó vẫn chuyển động thẳng đều (định luật I Newton).

C sai. Bởi vì oto đang ngừng lại, nó vẫn chịu tác dụng của trọng lực và phản lực. Ngoài ra, nếu lực thuần tác dụng lên vật bằng 0 nhưng vật vẫn chuyển động thẳng chuyển đổi đều nếu trước đó vật có véc tơ vận tốc tức thời.


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận