Bài 8 trang 41 SGK Đại số 11

Xem lại chương 1

Bài 8 trang 41 SGK Đại số 11

Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin x + sin 2x = cos x + 2 cos2x là:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Đưa phương trình về dạng tích, sau đó giải các phương trình lượng giác cơ bản, sử dụng công thức kép sin2x = 2sinxcosx.

Sau lúc tìm ra các họ giải pháp, đối với mỗi họ giải pháp ta tìm nghiệm dương nhỏ nhất và chọn đáp án đúng.


Đáp án C.

Giảng giải :


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 8 trang 41 SGK Đại số 11

Video về: Bài 8 trang 41 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 8 trang 41 SGK Đại số 11

Bài 8 trang 41 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 1

Bài 8 trang 41 SGK Đại số 11

Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin x + sin 2x = cos x + 2 cos2x là:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Đưa phương trình về dạng tích, sau đó giải các phương trình lượng giác cơ bản, sử dụng công thức kép sin2x = 2sinxcosx.

Sau lúc tìm ra các họ giải pháp, đối với mỗi họ giải pháp ta tìm nghiệm dương nhỏ nhất và chọn đáp án đúng.


Đáp án C.

Giảng giải :


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận