Bài 8 trang 169 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 169)

Bài 8 (trang 169 SGK Đại số 10 tăng lên)

Thư viện thống kê số người tới đọc sách buổi tối trong 30 ngày cuối tháng như sau: 85; 81; 65; 58; 47; 30; 51; 92; 85; 42; 55; 37; 31; 82; 63; 33; 44; 93; 77; 57; 44; 74; 63; 67; 46; 73; 52; 52; 53; 47; 35.

a) Lập bảng phân bố tần số – tần suất phân lớp với lớp thứ nhất là đoạn [25; 34]lớp tiếp theo là phân đoạn [35;44].. lớp cuối cùng là đoạn văn [85;94] (độ dài mỗi đoạn là 9)

b) Vẽ biểu đồ của hình dạng thanh

Câu trả lời:

a) Bảng phân phối tần số – tần suất


b) Biểu đồ thanh tần số.


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 8 trang 169 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 8 trang 169 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 8 trang 169 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 8 trang 169 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 169)

Bài 8 (trang 169 SGK Đại số 10 tăng lên)

Thư viện thống kê số người tới đọc sách buổi tối trong 30 ngày cuối tháng như sau: 85; 81; 65; 58; 47; 30; 51; 92; 85; 42; 55; 37; 31; 82; 63; 33; 44; 93; 77; 57; 44; 74; 63; 67; 46; 73; 52; 52; 53; 47; 35.

a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất phân lớp với lớp thứ nhất là đoạn [25; 34]lớp tiếp theo là phân đoạn [35;44].. lớp cuối cùng là đoạn văn [85;94] (độ dài mỗi đoạn là 9)

b) Vẽ biểu đồ của hình dạng thanh

Câu trả lời:

a) Bảng phân phối tần số - tần suất


b) Biểu đồ thanh tần số.


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận