Bài 8 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Bài 8 (trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Một học trò chứng minh câu lệnh “với k là số nguyên dương tùy ý, nếu 8k + 1 chia hết cho 7 thì 8k + 1 + 1 cũng chia hết cho 7 ”như sau: Ta có: 8k + 1 + 1 = 8 (8k + 1) – 7. Từ đây và giả sử 8k + 1 chia hết cho 7 được 8k + 1 + 1 cũng chia hết cho 7.

Hỏi cách chứng minh trên, học trò có thể kết luận 8N + 1 số chia hết cho 7 với mọi n nguyên dương? Vì sao?

Câu trả lời:

Ko thể kết luận 8N + 1 chia hết cho 7 với mọi số nguyên dương n vì chưa rà soát được chân trị của câu lệnh lúc n = 1.

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 8 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 8 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 8 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 8 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Bài 8 (trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Một học trò chứng minh câu lệnh “với k là số nguyên dương tùy ý, nếu 8k + 1 chia hết cho 7 thì 8k + 1 + 1 cũng chia hết cho 7 ”như sau: Ta có: 8k + 1 + 1 = 8 (8k + 1) - 7. Từ đây và giả sử 8k + 1 chia hết cho 7 được 8k + 1 + 1 cũng chia hết cho 7.

Hỏi cách chứng minh trên, học trò có thể kết luận 8N + 1 số chia hết cho 7 với mọi n nguyên dương? Vì sao?

Câu trả lời:

Ko thể kết luận 8N + 1 chia hết cho 7 với mọi số nguyên dương n vì chưa rà soát được chân trị của câu lệnh lúc n = 1.

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận